Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 373
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 14
0232958 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 15
0232959 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 28
0232960 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 30
0232961 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 50
0232962 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 56
0232963 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 60
0232964 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 90
0232965 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 98
0232966 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 100
0232967 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 140
0232968 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 280
0232969 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 500 H
0232970 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 5
0232971 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 7
0232972 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 14
0232973 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 15
0232974 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 28
0232975 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 30
0232976 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 50
0232977 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09