ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 407
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-OME 20 20MG CPS ETD 100
0122114 09/ 132/03-C     A02BC01 B
APO-OME 20 20MG CPS ETD 50
0122113 09/ 132/03-C     A02BC01 B
APO-OME 20 20MG CPS ETD 28
0122112 09/ 132/03-C     A02BC01 B
APO-OME 20 20MG CPS ETD 14
0122111 09/ 132/03-C     A02BC01 B
APO-OME 20 20MG CPS ETD 7
0122110 09/ 132/03-C     A02BC01 B
HELICID 40MG CPS ETD 90 (100ML) I
0202860 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG CPS ETD 100 I
0202861 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG CPS ETD 50 II
0202862 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG CPS ETD 100(2X50) II
0202863 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG CPS ETD 7(7X1) I
0202864 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG CPS ETD 14(2X7) I
0202865 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG CPS ETD 7 II
0202866 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG CPS ETD 14 II
0202867 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 14 II
0115308 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 28 II
0115317 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 90 II
0115318 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 14 II
0115394 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 28 II
0115395 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 90 II
0115396 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG INF PLV SOL 1
0031739 09/ 413/01-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. květen 2022 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. duben 2022 v 01:09