Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 379
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEBOIX 20MG CPS ETD 30 I
0236121 09/ 330/18-C     A02BC01 B
OMEBOIX 20MG CPS ETD 100 I
0236122 09/ 330/18-C     A02BC01 B
OMEBOIX 20MG CPS ETD 14 II
0236123 09/ 330/18-C     A02BC01 B
OMEBOIX 20MG CPS ETD 28 II
0236124 09/ 330/18-C     A02BC01 B
OMEBOIX 20MG CPS ETD 14
0236125 09/ 330/18-C     A02BC01 B
OMEBOIX 20MG CPS ETD 28
0236126 09/ 330/18-C     A02BC01 B
OMEBOIX 20MG CPS ETD 90
0236127 09/ 330/18-C     A02BC01 B
OMEBOIX 40MG CPS ETD 28 I
0236130 09/ 331/18-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 7
0259391 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 14
0259392 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 28
0259393 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 56
0259394 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 98
0259395 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 7
0253177 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 14
0253173 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 28
0253174 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 56
0253175 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 98
0253176 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL AUROVITAS 20MG CPS ETD 100
0259396 09/ 108/02-C omeprazola.pdf omeprazola.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 100
0232967 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09