Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 379
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 28(2X14) I
0202874 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 56(8X7) I
0203125 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 56(4X14) I
0203126 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 14 II
0115308 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 28 II
0115317 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 90 II
0115318 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 14 II
0115394 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 28 II
0115395 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 90 II
0115396 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG INF PLV SOL 1
0031739 09/ 413/01-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 14 I
0025361 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 28 I
0025362 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 90 I
0025363 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 14 I
0025364 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 28 I
0025365 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 90 I
0025366 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 14
0258173 09/ 108/02-C     A02BC01 B
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 28
0258174 09/ 108/02-C     A02BC01 B
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 56
0258175 09/ 108/02-C     A02BC01 B
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 98
0258176 09/ 108/02-C     A02BC01 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09