ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 407
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ORTANOL 10MG CPS ETD 98
0225282 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 10MG CPS ETD 100
0225283 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 20MG CPS ETD 28 I
0208141 09/ 818/94-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 20MG CPS ETD 100 I
0208322 09/ 818/94-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 20MG CPS ETD 28
0070933 09/ 818/94-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ULTOP 20MG CPS ETD 28
0013796 09/ 114/92-S/C ultop.pdf ultop.pdf A02BC01 R
ULTOP 20MG CPS ETD 14
0060160 09/ 114/92-S/C ultop.pdf ultop.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 10 16 17 18 19 20 21

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2022 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2022 v 01:09