Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 380
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 5
0164965 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 7
0164966 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 7
0201365 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 14
0201366 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 15
0201367 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 20
0201368 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 21
0201369 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 28
0201370 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 30
0201371 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 42
0201372 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 50
0201373 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 56
0201374 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 60
0201375 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 84
0201376 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 98
0201377 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 100
0201378 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 500
0201379 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
ORTANOL 20MG CPS ETD 56
0115182 09/ 818/94-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 10MG CPS ETD 60
0225281 09/ 181/06-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R
ORTANOL 20MG CPS ETD 14
0075166 09/ 818/94-C ortanol.pdf ortanol.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09