Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 379
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 60
0201359 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 84
0201360 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 98
0201361 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 100
0201362 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 500
0201363 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 5
0201364 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 7
0164953 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 14
0164954 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 15
0164955 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 20
0164956 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 21
0164957 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 28
0164958 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 30
0164959 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 60
0164960 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 84
0164961 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 98
0164962 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 100
0164963 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 500
0164964 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 5
0164965 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 7
0164966 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09