Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 380
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEPRAZOL MYLAN 40MG INF PLV SOL 10
0254627 09/ 366/09-C omeprazolm.pdf omeprazolm.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL MYLAN 40MG INF PLV SOL 10
0199753 09/ 366/09-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL OLIKLA 40MG INF PLV SOL 50
0238103 09/ 621/16-C omeprazolo.pdf omeprazolo.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL OLIKLA 40MG INF PLV SOL 10
0136831 09/ 621/16-C omeprazolo.pdf omeprazolo.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL OLIKLA 40MG INF PLV SOL 5
0136830 09/ 621/16-C omeprazolo.pdf omeprazolo.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL OLIKLA 40MG INF PLV SOL 1
0136811 09/ 621/16-C omeprazolo.pdf omeprazolo.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 28
0140171 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 7
0140168 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 50
0140173 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 56
0140174 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 60
0140175 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 90
0140176 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 98
0140177 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 100
0140178 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 140
0140179 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 280
0140180 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 500
0140181 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 5
0140182 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 7
0140183 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 14
0140184 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 30. listopad 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12