Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FAMOSAN 20MG TBL FLM 20
0096193 09/ 018/96-A/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 20MG TBL FLM 100
0047862 09/ 018/96-A/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 40MG TBL FLM 500
0047263 09/ 018/96-B/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 20MG TBL FLM 500
0047262 09/ 018/96-A/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 10MG TBL FLM 10
0046327 09/ 220/03-C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 40MG TBL FLM 50
0059596 09/ 018/96-B/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 10MG TBL FLM 100
0253483 09/ 220/03-C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 40MG TBL FLM 10
0083206 09/ 018/96-B/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 40MG TBL FLM 100
0047863 09/ 018/96-B/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 40MG TBL FLM 20
0096194 09/ 018/96-B/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
FAMOSAN 20MG TBL FLM 50
0059595 09/ 018/96-A/C famosan.pdf famosan.pdf A02BA03 R
QUAMATEL 20MG INJ/INF PSO LQF 5+5X5ML
0082952 09/ 059/96-C quamatel.pdf quamatel.pdf A02BA03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. srpen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. červenec 2021 v 01:09