Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1157
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANACID 258MG/388MG POR SUS 12X5ML
0243101 09/ 225/89-C anacid.pdf anacid.pdf A02AD R
ANACID 258MG/388MG POR SUS 12X5ML
0045310 09/ 225/89-C     A02AD B
ANACID 258MG/388MG POR SUS 30X5ML
0243100 09/ 225/89-C anacid.pdf anacid.pdf A02AD R
ANACID 258MG/388MG POR SUS 30X5ML
0093582 09/ 225/89-C     A02AD B
APO-OME 20 20MG CPS ETD 7
0122110 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-OME 20 20MG CPS ETD 14
0122111 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-OME 20 20MG CPS ETD 100
0122114 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-OME 20 20MG CPS ETD 50
0122113 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-OME 20 20MG CPS ETD 28
0122112 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28
0249047 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 100
0249048 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 20
0122621 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 15
0122620 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 10
0122619 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 7
0122618 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 14
0249049 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28
0249050 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 100
0249051 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 14
0249052 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 60
0249053 09/ 094/08-C     A02BC02 B

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11