Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6448
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 98
0012045 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 60
0012044 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 100X1
0012047 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 1MG TBL NOB 90
0051575 18/ 394/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 90
0051578 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 90
0051582 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 90
0051585 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 20
0125340 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 4MG TBL NOB 20
0125341 18/ 397/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 120
0012048 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 100
0012049 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 250
0012050 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 2MG TBL NOB 30
0012069 18/ 395/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 7
0012082 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 14
0012083 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 15
0012084 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 28
0012085 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 56
0012092 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 60
0012093 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R
GLIMEPIRID SANDOZ 3MG TBL NOB 98
0012094 18/ 396/05-C glimepirid.pdf glimepirid.pdf A10BB12 R

‹‹ ‹ 30 40 50 60 70 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 90 100 110 120 130 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11