Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6415
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONTROLOC 40MG TBL ENT 10X14 H II
0214544 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 10X15 H II
0214545 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 10X15 H I
0214477 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 20X14 H I
0214478 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 10X28 H I
0214479 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 140 H
0214533 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 10X14 H
0214534 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 10X15 H
0214535 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 5X140 H
0214536 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 50 H
0214537 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 90 H
0214538 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 14 II
0214539 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 28 II
0214540 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 100 II
0214541 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 100 H II
0214542 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 140 H II
0214543 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 1
0214427 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 10 H
0214428 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 20 H
0214429 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 5
0214430 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09