Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6449
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACTOS 15MG TBL NOB 14
0026310 EU/1/00/150/007 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 14
0026311 EU/1/00/150/008 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 56
0026312 EU/1/00/150/009 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTRAPHANE 30 100IU/ML INJ SUS 1X10ML
0026500 EU/1/02/229/003 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 100IU/ML INJ SUS 5X(1X10ML)
0027234 EU/1/02/229/037 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 40IU/ML INJ SUS 1X10ML
0026498 EU/1/02/229/001 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 100IU/ML INJ SUS 5X10ML
0027201 EU/1/02/229/004 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 40IU/ML INJ SUS 5X(1X10ML)
0027233 EU/1/02/229/036 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 40IU/ML INJ SUS 5X10ML
0026499 EU/1/02/229/002 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 FLEXPEN 100IU/ML INJ SUS 10X3ML
0027232 EU/1/02/229/035 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 FLEXPEN 100IU/ML INJ SUS 5X3ML
0027231 EU/1/02/229/034 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 FLEXPEN 100IU/ML INJ SUS 1X3ML
0027230 EU/1/02/229/033 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 INNOLET 100IU/ML INJ SUS 5X3ML
0027228 EU/1/02/229/031 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 INNOLET 100IU/ML INJ SUS 1X3ML
0027227 EU/1/02/229/030 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 INNOLET 100IU/ML INJ SUS 10X3ML
0027229 EU/1/02/229/032 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 PENFILL 100IU/ML INJ SUS 10X3ML
0027210 EU/1/02/229/013 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 PENFILL 100IU/ML INJ SUS 5X3ML
0027209 EU/1/02/229/012 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 30 PENFILL 100IU/ML INJ SUS 1X3ML
0027208 EU/1/02/229/011 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 40 PENFILL 100IU/ML INJ SUS 5X3ML
0027212 EU/1/02/229/015 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R
ACTRAPHANE 40 PENFILL 100IU/ML INJ SUS 10X3ML
0027213 EU/1/02/229/016 actraphane.pdf actraphane.pdf A10AD01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11