Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6448
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZYNQUISTA 200MG TBL FLM 200(2X100)
0238459 EU/1/19/1363/008 zynquista.pdf zynquista.pdf A10BK06 R
ZYNQUISTA 200MG TBL FLM 180
0238458 EU/1/19/1363/007 zynquista.pdf zynquista.pdf A10BK06 R
ZYNQUISTA 200MG TBL FLM 100
0238457 EU/1/19/1363/006 zynquista.pdf zynquista.pdf A10BK06 R
ZYNQUISTA 200MG TBL FLM 90
0238456 EU/1/19/1363/005 zynquista.pdf zynquista.pdf A10BK06 R
ZYNQUISTA 200MG TBL FLM 60
0238455 EU/1/19/1363/004 zynquista.pdf zynquista.pdf A10BK06 R
ZYNQUISTA 200MG TBL FLM 30
0238454 EU/1/19/1363/003 zynquista.pdf zynquista.pdf A10BK06 R
ZYNQUISTA 200MG TBL FLM 10
0238452 EU/1/19/1363/001 zynquista.pdf zynquista.pdf A10BK06 R
ZYNQUISTA 200MG TBL FLM 20
0238453 EU/1/19/1363/002 zynquista.pdf zynquista.pdf A10BK06 R

‹‹ ‹ 100 200 270 280 290 300 310 318 319 320 321 322 323

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11