Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6448
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 180
0135492 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 336
0135493 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 336(3X112)
0135494 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 112
0135491 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 90
0135490 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 60
0135489 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 56
0135488 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 30
0135487 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 28
0135486 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 7
0135484 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN SANDOZ 50MG TBL NOB 14
0135485 18/ 549/16-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN STADA 50MG TBL NOB 56X1
0240561 18/ 024/19-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN STADA 50MG TBL NOB 60X1
0240562 18/ 024/19-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN STADA 50MG TBL NOB 90X1
0240563 18/ 024/19-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN STADA 50MG TBL NOB 105X1
0240564 18/ 024/19-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN STADA 50MG TBL NOB 112X1
0240565 18/ 024/19-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN STADA 50MG TBL NOB 180X1
0240566 18/ 024/19-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN STADA 50MG TBL NOB 14
0240549 18/ 024/19-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN STADA 50MG TBL NOB 28
0240550 18/ 024/19-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R
VILDAGLIPTIN STADA 50MG TBL NOB 30
0240551 18/ 024/19-C vildaglipt.pdf vildaglipt.pdf A10BH02 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 310 320 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11