Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6448
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TUTECVI 50MG TBL NOB 112
0246547 18/ 399/19-C tutecvi.pdf tutecvi.pdf A10BH02 R
UCEDANE 200MG TBL SUS 12
0223047 EU/1/17/1202/002 ucedane.pdf ucedane.pdf A16AA05 R
UCEDANE 200MG TBL SUS 60
0222231 EU/1/17/1202/001 ucedane.pdf ucedane.pdf A16AA05 R
ULCAMED 120MG TBL FLM 40
0224146 09/ 308/17-C ulcamed.pdf ulcamed.pdf A02BX05 R
ULCAMED 120MG TBL FLM 30
0224145 09/ 308/17-C ulcamed.pdf ulcamed.pdf A02BX05 R
ULCAMED 120MG TBL FLM 28
0224144 09/ 308/17-C ulcamed.pdf ulcamed.pdf A02BX05 R
ULCAMED 120MG TBL FLM 60
0224150 09/ 308/17-C ulcamed.pdf ulcamed.pdf A02BX05 R
ULCAMED 120MG TBL FLM 56
0224149 09/ 308/17-C ulcamed.pdf ulcamed.pdf A02BX05 R
ULCAMED 120MG TBL FLM 45
0224148 09/ 308/17-C ulcamed.pdf ulcamed.pdf A02BX05 R
ULCAMED 120MG TBL FLM 42
0224147 09/ 308/17-C ulcamed.pdf ulcamed.pdf A02BX05 R
ULTOP 20MG CPS ETD 28
0013796 09/ 114/92-S/C ultop.pdf ultop.pdf A02BC01 R
ULTOP 20MG CPS ETD 14
0060160 09/ 114/92-S/C ultop.pdf ultop.pdf A02BC01 R
URSOCARE 250MG CPS DUR 50
0245409 43/ 361/19-C ursocare.pdf ursocare.pdf A05AA02 R
URSOCARE 250MG CPS DUR 100
0245410 43/ 361/19-C ursocare.pdf ursocare.pdf A05AA02 R
URSOCARE 500MG CPS DUR 50
0245411 43/ 362/19-C ursocare.pdf ursocare.pdf A05AA02 R
URSOCARE 500MG CPS DUR 100
0245412 43/ 362/19-C ursocare.pdf ursocare.pdf A05AA02 R
URSOFALK 250MG/5ML POR SUS 2X250ML
0176102 43/ 837/10-C ursofalk.pdf ursofalk.pdf A05AA02 R
URSOFALK 250MG CPS DUR 50
0045838 43/ 397/92-S/C ursofalk.pdf ursofalk.pdf A05AA02 R
URSOFALK 250MG CPS DUR 100
0091017 43/ 397/92-S/C ursofalk.pdf ursofalk.pdf A05AA02 R
URSOFALK 250MG/5ML POR SUS 1X250ML
0130610 43/ 837/10-C ursofalk.pdf ursofalk.pdf A05AA02 R

‹‹ ‹ 100 200 240 250 260 270 280 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 310 320 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11