TRIXEO AEROSPHERE

5MCG/7,2MCG/160MCG INH SUS PSS 360(3X120)DÁV

Kód SÚKL 0250254
Registrovaný název LP TRIXEO AEROSPHERE
Název LP i TRIXEO AEROSPHERE
Doplněk názvu 5MCG/7,2MCG/160MCG INH SUS PSS 360(3X120)DÁV
Síla 5MCG/7,2MCG/160MCG
Léková forma Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu
Velikost balení 360(3X120)DÁV
Cesta Inhalační podání
Typ balení Tlakový obal
Režim výdeje na lékařský předpis
Účinná látka GLYKOPYRRONIUM-BROMID (GLYCOPYRRONII BROMIDUM)
BUDESONID (BUDESONIDUM)
DIHYDRÁT FORMOTEROL-FUMARÁTU (FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS)
ATC skupina R03AL11
Název ATC skupiny FORMOTEROL, GLYKOPYRRONIUM-BROMID A BUDESONID

Informace o registraci

Registrační číslo EU/1/20/1498/003
Registrační procedura registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)
Stav registrace R - registrovaný léčivý přípravek.
Držitel rozhodnutí o registraci AstraZeneca AB, Södertälje
Země držitele ŠVÉDSKO

Zpět na seznam