ATECTURA BREEZHALER

125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH

Kód SÚKL 0249561
Registrovaný název LP ATECTURA BREEZHALER
Název LP i ATECTURA BREEZHALER
Doplněk názvu 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
Síla 125MCG/127,5MCG
Léková forma Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce
Velikost balení 150(15X10X1)+15INH
Cesta Inhalační podání
Typ balení
Režim výdeje na lékařský předpis
Účinná látka MOMETASON-FUROÁT (MOMETASONI FUROAS)
INDAKATEROL-ACETÁT (INDACATEROLI ACETAS)
ATC skupina R03AK14
Název ATC skupiny INDAKATEROL A MOMETASON
Doping Beta2-agonisté (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Informace o registraci

Registrační číslo EU/1/20/1439/008
Registrační procedura registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)
Stav registrace R - registrovaný léčivý přípravek.
Držitel rozhodnutí o registraci Novartis Europharm Limited, Dublin
Země držitele IRSKO

Zpět na seznam