BEVESPI AEROSPHERE

7,2MCG/5MCG INH SUS PSS 1X120DÁV

Kód SÚKL 0238301
Registrovaný název LP BEVESPI AEROSPHERE
Název LP i BEVESPI AEROSPHERE
Doplněk názvu 7,2MCG/5MCG INH SUS PSS 1X120DÁV
Síla 7,2MCG/5MCG
Léková forma Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu
Velikost balení 1X120DÁV
Cesta Inhalační podání
Typ balení Tlakový obal
Režim výdeje na lékařský předpis
Účinná látka GLYKOPYRRONIUM-BROMID (GLYCOPYRRONII BROMIDUM)
DIHYDRÁT FORMOTEROL-FUMARÁTU (FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS)
ATC skupina R03AL07
Název ATC skupiny FORMOTEROL A GLYKOPYRRONIUM-BROMID

Informace o registraci

Registrační číslo EU/1/18/1339/001
Registrační procedura registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)
Stav registrace R - registrovaný léčivý přípravek.
Držitel rozhodnutí o registraci AstraZeneca AB, Södertälje
Země držitele ŠVÉDSKO

Zpět na seznam