NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64

INF EML 5X1250ML

Kód SÚKL 0206878
Registrovaný název LP NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64
Název LP i NUTRIFLEX LIPID PERI 32/64
Doplněk názvu INF EML 5X1250ML
Síla
Léková forma Infuzní emulze
Velikost balení 5X1250ML
Cesta Intravenózní podání
Jazyk obalu česky/slovensky
Typ balení Vak
Režim výdeje na lékařský předpis
Účinná látka ALANIN (ALANINUM)
GLYCIN (GLYCINUM)
ARGININ (ARGININUM)
KYSELINA ASPARAGOVÁ (ACIDUM ASPARTICUM)
KYSELINA GLUTAMOVÁ (ACIDUM GLUTAMICUM)
ISOLEUCIN (ISOLEUCINUM)
LEUCIN (LEUCINUM)
LYSIN-HYDROCHLORID (LYSINI HYDROCHLORIDUM)
FENYLALANIN (PHENYLALANINUM)
KALIUM-ACETÁT (KALII ACETAS)
TRIHYDRÁT NATRIUM-ACETÁTU (NATRII ACETAS TRIHYDRICUS)
DIHYDRÁT DIHYDROGENFOSFOREČNANU SODNÉHO (NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS)
CHLORID SODNÝ (NATRII CHLORIDUM)
ČIŠTĚNÝ SÓJOVÝ OLEJ (SOJAE OLEUM RAFFINATUM)
THREONIN (THREONINUM)
TRYPTOFAN (TRYPTOPHANUM)
VALIN (VALINUM)
DIHYDRÁT ZINKUM-ACETÁTU (ZINCI ACETAS DIHYDRICUS)
METHIONIN (METHIONINUM)
HYDROXID SODNÝ (NATRII HYDROXIDUM)
MONOHYDRÁT HISTIDIN-HYDROCHLORIDU (HISTIDINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM)
TRIACYLGLYCEROLY SE STŘEDNÍM ŘETĚZCEM (TRIGLYCERIDA MEDIA)
PROLIN (PROLINUM)
TETRAHYDRÁT MAGNESIUM-ACETÁTU (MAGNESII ACETAS TETRAHYDRICUS)
SERIN (SERINUM)
MONOHYDRÁT GLUKOSY (GLUCOSUM MONOHYDRICUM)
DIHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO (CALCII CHLORIDUM DIHYDRICUM)
ATC skupina B05BA10
Název ATC skupiny ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE

Informace o registraci

Registrační číslo 76/ 493/16-C
Registrační procedura registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát
Stav registrace R - registrovaný léčivý přípravek.
Držitel rozhodnutí o registraci B. Braun Melsungen AG, Melsungen
Země držitele NĚMECKO

Zpět na seznam