ULUNAR BREEZHALER

85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(25X6X1)+25INH

Kód SÚKL 0185506
Registrovaný název LP ULUNAR BREEZHALER
Název LP i ULUNAR BREEZHALER
Doplněk názvu 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(25X6X1)+25INH
Síla 85MCG/43MCG
Léková forma Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce
Velikost balení 150(25X6X1)+25INH
Cesta Inhalační podání
Typ balení Blistr
Režim výdeje na lékařský předpis
Účinná látka GLYKOPYRRONIUM-BROMID (GLYCOPYRRONII BROMIDUM)
INDAKATEROL-MALEINÁT (INDACATEROLI MALEAS)
ATC skupina R03AL04
Název ATC skupiny INDAKATEROL A GLYCOPYRRONIUM-BROMID
Doping Beta2-agonisté (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Informace o registraci

Registrační číslo EU/1/14/917/006
Registrační procedura registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)
Stav registrace R - registrovaný léčivý přípravek.
Držitel rozhodnutí o registraci Novartis Europharm Limited, Dublin
Země držitele IRSKO

Zpět na seznam