ZYPADHERA

210MG INJ PLQ SUS PRO 1+1X3ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 01.12.2011

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam