ALLI

60MG CPS DUR 84

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Přerušení 06.02.2013 0157949, 0160492

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam