FIRAZYR

30MG INJ SOL 1X3ML+1J

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 35871,88 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Trvalá jádrová úhrada VILP ze zdravotního pojištění ? 39331,56 Kč
Trvalá maximální úhrada VILP ze zdravotního pojištění ? 45073,81 Kč
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen k symptomatické léčbě akutních atak hereditárního angioedému se závažnými záchvaty v oblasti abdominální, laryngeální nebo v oblasti obličeje u dospělých pacientů s deficitem inhibitoru C1-esterázy.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 41192,05 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam