BUPROPION NEURAXPHARM

300MG TBL MRL 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 572,83 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 107,08 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 161,06 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ? sexuologie
psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie
neurologie, dětská neurologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 814,44 Kč
Orientační doplatek ? 653,38 Kč
Započitatelný doplatek ? 558,08 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 558,08 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam