TRIXEO AEROSPHERE

5MCG/7,2MCG/160MCG INH SUS PSS 1X120DÁV

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1279,06 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 983,47 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1402,12 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Fixní kombinace léčivých látek formoterol/glykopyrronium/budesonid je hrazena u symptomatických dospělých pacientů se závažnou (FEV1 méně než 50 % náležité hodnoty) chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), u nichž léčba kombinací inhalačního kortikosteroidu a inhalačního beta2-agonisty s dlouhodobým účinkem nebo léčba kombinací dlouhodobě působícího inhalačního beta2-agonisty a dlouhodobě působícího inhalačního anticholinergika není dostatečná, a současně je u nich přítomen nejméně jeden z následujících klinických fenotypů: frekventní exacerbátor (2 a více exacerbace za posledních 12 měsíců) a/nebo nemocný s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO). Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření.
Specializace předepisujícího lékaře ? pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1737,45 Kč
Orientační doplatek ? 335,33 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam