ZIMBUS BREEZHALER

114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH

U léčivých přípravků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče, není cena regulována. Z tohoto důvodu nejsou údaje o cenách a úhradách uvedeny.

Zpět na seznam