ENERZAIR BREEZHALER

114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH+1SENZOR

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1263,42 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1177,02 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1655,67 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Léčba inhalační fixní kombinací indakaterol/glykopyrronium bromid/mometason furoát je hrazena u dospělých pacientů s astmatem, kteří jsou léčeni kombinací inhalačních kortikosteroidů (více nebo rovno 800 mcg budesonidu/den nebo ekvivalentní dávky jiného inhalačního kortikosteroidu) spolu s dlouhodobě působícími beta2-agonisty, a kteří prodělali jednu nebo více těžkých exacerbací (tj. exacerbací s nutností podávání nebo navýšení systémové kortikoterapie) v předešlém roce a kteří nemají astma pod kontrolou při dobré spolupráci pacienta.
Specializace předepisujícího lékaře ? pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
alergologie a klinická imunologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1717,32 Kč
Orientační doplatek ? 61,65 Kč
Započitatelný doplatek ? 61,65 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 61,65 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam