ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

18F-FMISO

1-8GBQ INJ SOL 1,25GBQ

Informace o souběžném dovozu

Lék není dovážen v rámci souběžného dovozu.

Informace o souběžné distribuci

Lék není dovážen v rámci souběžné distribuce.

Informace o specifickém léčebném programu

Účel programu Včasná diagnostika hypoxie tkání solidních nádorů metodou pozitronové emisní tomografie (PET) u pacientů od 2 do 80 let věku. Rozhodnutí o použití 18F-FMISO je plně v kompetenci ošetřujících onkologů a lékařů nukleární medicíny, kteří zhodnotí vhodnost této diagnostiky pro konkrétního pacienta se všemi klinickými konsekvencemi. Hlavními indikacemi pro diagnostické vyšetření pomocí 18F-FMISO jsou zejména nádory mozku (gliomy), nádory v oblasti hlavy a krku (zejména dlaždicobuněčné karcinomy, HNSCC), nemalobuněčné bronchogenní karcinomy (NSCLC), karcinomy renálních buněk (RCC), karcinomy prsu a sarkomy.
Pracoviště Kliniky (oddělení) nukleární medicíny poskytovatelů zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče s přístrojovým vybavením pro PET, PET/CT nebo PET/MRI zobrazení.
Počet povolených balení 600
Poznámka Platí kumulativně pro všechny přípravky.
Výrobce RadioMedic s.r.o., Řež - Husinec- Řež 289, PSČ 250 68
Distributor RadioMedic s.r.o., se sídlem Řež Husinec - Řež 289, PSČ 250 68.
Předkladatel RadioMedic s.r.o., Husinec-Řež 289, 25068 Řež, Česká republika
Datum schválení 29.06.2021
Platnost programu 30.06.2023

Informace o cizojazyčné šarži

U léku nebyl schválen dovoz v cizojazyčné šarži.

Zpět na seznam