EXCIPIAL U HYDROLOTIO

20MG/ML DRM EML 200ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 21.10.2019

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam