ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CAMPONA AIRMASTER

50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 800,00 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 590,20 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 837,36 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? 1) Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason u nemocných s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není možno dosáhnout a trvale udržet astma pod kontrolou podáváním inhalačního kortikosteroidu v nízké dávce a dobré spolupráci pacienta. 2) Pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací salmeterol/flutikason u symptomatických pacientů s diagnózou CHOPN od kategorie A, u kterých prebronchodilatační hodnota FEV1 dosahuje méně než 60% náležité hodnoty, a kteří mají 2 a více exacerbací za rok. Podmínkou této indikace je dobrá spolupráce pacienta včetně nekouření.
Specializace předepisujícího lékaře ? pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
alergologie a klinická imunologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1114,30 Kč
Orientační doplatek ? 276,94 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam