ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

DOPTELET

20MG TBL FLM 15

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 36000,00 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Předběžně vykonatelná jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 19018,01 Kč
Předběžně vykonatelná maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 22753,91 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indikační omezení úhrady ? Avatrombopag je hrazen k léčbě těžké trombocytopenie u dospělých pacientů s chronickým onemocněním jater, kteří mají podstoupit invazivní zákrok. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazen pouze jeden léčebný cyklus na jeden invazivní zákrok.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 41335,80 Kč
Orientační doplatek ? 18581,89 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam