ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

JIVI

1000IU INJ PSO LQF 1+1X2,5ML ISP+AD

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 33411,00 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 9435,21 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 12328,32 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, minimálně 150 expozičními dny, a to: 1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII 2) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek).
Specializace předepisujícího lékaře ? hematologie a transfúzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
Vykazovací limit ? AE: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče, se označí v rozhodnutí symbolem „A“. Takový přípravek se účtuje zdravotní pojišťovně spolu s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek. Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem účelné, vykazování přípravku se symbolem „A“ se omezí na lékaře se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v rozhodnutí.
Orientační prodejní cena ? 38430,94 Kč
Orientační doplatek ? 26102,62 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Předběžně vykonatelná zvýšená jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 20470,83 Kč
Předběžně vykonatelná zvýšená maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 24316,56 Kč
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen u pacientů ve věku 12 let a více, kteří jsou zároveň předléčeni léčivým přípravkem s obsahem plazmatického nebo rekombinantního koagulačního faktoru VIII, minimálně 150 expozičními dny, a to: 1) v prevenci a léčbě krvácivých stavů u pacientů se závažnými alergickými reakcemi na vysoce čištěné přípravky s obsahem faktoru VIII či při absolutní nesnášenlivosti těchto přípravků 2) u pacientek, přenašeček hemofilie A, které dosud nebyly léčeny plazmatickými deriváty, a u kterých bude nutno podat koncentrát faktoru VIII v průběhu porodu či jiného stavu spojeného s krvácením.
Specializace předepisujícího lékaře ? hematologie a transfúzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
Vykazovací limit ? AE:
Orientační prodejní cena ? 38430,94 Kč
Orientační doplatek ? 14114,38 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam