EXCIPIAL MASTNÝ KRÉM

CRM 1X100G

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 08.03.2021

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam