ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ROPINIROL FARMAX

8MG TBL PRO 84

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1131,14 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1112,67 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1547,08 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Ropinirol je indikován k léčbě Parkinsonovy choroby za následujících podmínek: 1. v monoterapii u nemocných bez kognitivního deficitu s cílem zmírnit příznaky nemoci a oddálit nástup pozdních hybných komplikací 2. v kombinované terapii s preparáty levodopy v pozdní fázi onemocnění k ovlivnění pozdních hybných komplikací či polékové dyskineze. Ropinirol je indikován k symptomatické léčbě středně těžkého až těžkého idiopatického syndromu neklidných nohou v dávkách až 4 mg.
Specializace předepisujícího lékaře ? neurologie, dětská neurologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 1547,08 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam