RINGER'S INJECTION FRESENIUS KABI

INF SOL 10X1000ML II

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 30.06.2019 0237581
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 24.04.2019

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam