AKARBOZA MYLAN

100MG TBL NOB 120

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 02.02.2021
Přerušení 11.12.2020 Lék není nahraditelný Výrobní důvody 28.02.2021
Zahájení 12.03.2019

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam