PIPERACILINA+TAZOBACTAM GENERIS

4000MG/500MG INF PLV SOL 1

Informace o souběžném dovozu

Lék není dovážen v rámci souběžného dovozu.

Informace o souběžné distribuci

Lék není dovážen v rámci souběžné distribuce.

Informace o specifickém léčebném programu

Účel programu Zabezpečení dostupnosti léčivého přípravku obsahujícího kombinaci léčivých látek piperacillinum natricum a tazobactamum natricum v lékové formě prášku pro infuzní roztok po dobu nedostupnosti registrovaného léčivého přípravku. Přípravek je indikován k terapii následujících infekcí:
Dospělí a dospívající:
- závažné pneumonie zahrnující nozokomiální a ventilátorovou pneumonii,
- komplikované infekce močového cest (včetně pyelonefritidy),
- komplikované intraabdominální infekce,
- komplikované infekce kůže a měkkých tkání (včetně infekcí diabetické nohy).
Léčba pacientů s bakteriémií, která se vyskytuje ve spojení s některou z výše uvedených infekcí nebo u níž existuje podezření na takovou souvislost. Přípravek je možné používat při léčbě pacientů s febrilní neutropénií, u níž existuje podezření, že je způsobena bakteriální infekcí.
Děti ve věku od 2 do 12 let:
- komplikované intraabdominální infekce.
Přípravek je možné používat při léčbě dětí s febrilní neutropénií, u níž existuje podezření, že je způsobena bakteriální infekcí.
Je třeba dbát oficiálních pokynů týkajících se náležitého používání antibakteriálních agens.
Pracoviště Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče.
Počet povolených balení 35000
Poznámka Léčivý přípravek je možné distribuovat do 30. 6. 2020. Léčivý přípravek dodaný do lékáren je možné vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb po dobu jeho použitelnosti.
Výrobce LABORATORIO REIG JOFRÉ S.A., TOLEDO, Španělsko
Distributor CZ Pharma s.r.o., Kostelec nad Černými lesy.
Předkladatel CZ Pharma s.r.o., Náměstí Smiřických 42, Kostelec nad Černými lesy, 281 63, ČR
Datum schválení 06.11.2019
Platnost programu 30.06.2023

Informace o cizojazyčné šarži

U léku nebyl schválen dovoz v cizojazyčné šarži.

Zpět na seznam