VALTREX

500MG TBL FLM 42

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 852,35 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 424,38 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 615,15 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Valaciklovir pro p.o. podání je hrazen k: a) léčbě a prevenci onemocnění způsobených virem HSV; b) léčbě herpes zoster; c) profylaxi po alogenní transplantaci kostní dřeně; d) profylaxi cytomegalovirové infekce po transplantaci orgánů.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 1183,40 Kč
Orientační doplatek ? 568,25 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam