ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MITOCIN

20MG INJ/INF/IVS PLV SOL 1

Informace o souběžném dovozu

Lék není dovážen v rámci souběžného dovozu.

Informace o souběžné distribuci

Lék není dovážen v rámci souběžné distribuce.

Informace o specifickém léčebném programu

Účel programu Paliativní léčba nádorových onemocnění.
Mitomycin se podává intravenózně v rámci monochemoterapie nebo v rámci kombinované cytostatické chemoterapie v případě:
pokročilého metastazujícího karcinomu žaludku
pokročilého a/nebo metastazujícího karcinomu prsu
Mitomycin se podává intravenózně v rámci kombinované chemoterapie v případě
nemalobuněčného bronchogenního karcinomu
pokročilého karcinomu pankreatu
Intravezikálně se podává jako prevence relapsu karcinomu močového měchýře po jeho předchozí transuretrální resekci.
Pracoviště Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče.
Počet povolených balení 40000
Poznámka Léčivý přípravek je možné distribuovat do 31. 7. 2020. Léčivý přípravek dodaný do lékáren je možné vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb po dobu jeho použitelnosti.
Výrobce Thymoorgan Pharmazie GmbH, Vienenburg, Německo
Distributor ARDEZ Pharma, spol. s r.o., ČR.
Předkladatel ARDEZ Pharma, spol. a r.o., V Borovičkách 278, 252 26 Kosoř
Datum schválení 25.07.2018
Platnost programu 31.07.2023

Informace o cizojazyčné šarži

U léku nebyl schválen dovoz v cizojazyčné šarži.

Zpět na seznam