ROSUVASTATIN AUROVITAS

10MG TBL FLM 90

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 07.04.2021 0245083
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 05.12.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam