PARAPYREX COMBI

500MG/65MG TBL NOB 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 09.04.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam