ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ALENDRONIC ACID/VITAMIN D3 ACCORD

70MG/5600IU TBL NOB 12

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 894,55 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 332,57 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 489,93 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Kyselina alendronová v kombinaci s vitaminem D3 je hrazena u pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T-skóre méně než -2,5 SD), nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je hrazena pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.
Specializace předepisujícího lékaře ? revmatologie, dětská revmatologie
klinická osteologie
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie
klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
vnitřní lékařství
gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie
endokrinologie
Vykazovací limit ? L: příloha č. 2 vyhlášky č. 63/2007 Sb.: léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou,předepisuje lékař se specializací v příslušném oboru (dále jen odborný lékař) nebo lékař příslušného specializovaného pracoviště, nebo na základě písemného doporučení odborného lékaře ošetřující lékař pojištěnce. Tyto léčivé přípravky jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění 1) na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče, 2) v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče
Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 1239,11 Kč
Orientační doplatek ? 749,18 Kč
Započitatelný doplatek ? 267,57 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 267,57 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam