MUCOSOLVAN

30MG TBL NOB 20

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 04.11.2021 0258017
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 02.02.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam