MYLOTARG

5MG INF PLV CSL 1

Kód SÚKL 0222910
Registrovaný název LP MYLOTARG
Název LP i MYLOTARG
Doplněk názvu 5MG INF PLV CSL 1
Síla 5MG
Léková forma Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Velikost balení 1
Cesta Intravenózní podání
Typ balení Injekční lahvička
Režim výdeje na lékařský předpis
Účinná látka GEMTUZUMAB OZOGAMICIN (GEMTUZUMABUM OZOGAMICINUM)
ATC skupina L01FX02
Název ATC skupiny GEMTUZUMAB OZOGAMICIN
Doping Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Informace o registraci

Registrační číslo EU/1/18/1277/001
Registrační procedura léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (orphans)
Stav registrace R - registrovaný léčivý přípravek.
Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles
Země držitele BELGIE

Zpět na seznam