PREVYMIS

240MG INF CNC SOL 1X12ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 08.10.2020

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam