ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

NORDIMET

10MG INJ SOL 4(4X1)X0,4ML ISP

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1387,32 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 781,62 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1042,46 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Léčba je hrazena v indikaci: 1) Těžká aktivní revmatoidní artritida při nedostatečném účinku maximální tolerované dávky perorální formy methotrexátu či intoleranci perorální formy methotrexátu. Dále je léčba hrazena v indikacích juvenilní idiopatická artritida a psoriatická artritida, je-li indikována léčba pomocí antirevmatik modifikujících průběh onemocnění (DMARD). 2) Mírná až středně závažná chronicky aktivní Crohnova nemoc, která projevovala aktivitu a symptomy po dobu nejméně 3 měsíců navzdory vysokým dávkám perorálních kortikosteroidů (ekvivalent prednisonu minimálně 20mg/den). Léčba pokračuje a je hrazena u pacientů, kteří dosáhli remise. Odezva na léčbu se zhodnotí po prvních 16 týdnech léčby a poté je odezva hodnocena alespoň jednou za půl roku na běžné kontrole. 3) Formy sarkoidózy, indikované k léčbě, u kterých nedojde k udržení remise při snížení prednisonu pod 10 mg v denní dávce, dále rezistentní formy onemocnění a případy, kdy není možné použít kortikoidy z důvodu jejich kontraindikace či nesnášenlivosti. 4) Granulomatóza s polyangiitidou a mikroskopická polyangiitida a) v indukční léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována, b) v udržovací léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována. 5) Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou v udržovací léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v této indikaci nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována.
Specializace předepisujícího lékaře ? revmatologie, dětská revmatologie
pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
nefrologie, dětská nefrologie
gastroenterologie, dětská gastroenterologie a hepatologie
dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie
Vykazovací limit ? L: příloha č. 2 vyhlášky č. 63/2007 Sb.: léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivou látku takto označenou,předepisuje lékař se specializací v příslušném oboru (dále jen odborný lékař) nebo lékař příslušného specializovaného pracoviště, nebo na základě písemného doporučení odborného lékaře ošetřující lékař pojištěnce. Tyto léčivé přípravky jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění 1) na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče, 2) v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče
Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 1876,78 Kč
Orientační doplatek ? 834,32 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam