ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SYMTUZA

800MG/150MG/200MG/10MG TBL FLM 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 18799,55 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 16567,84 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 19532,92 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Fixní kombinace darunaviru, kobicistatu, emtricitabinu a tenofovir-alafenamidu je hrazena v léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) u dospělých pacientů: 1) dosud neléčených antiretrovirotiky bez známých mutací spojených s rezistencí na kterékoliv ze tří antiretrovirotik obsažených v přípravku 2) již léčených antiretrovirovými přípravky bez známek selhávání dosavadní léčby.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 22036,90 Kč
Orientační doplatek ? 2503,98 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam