MAVIRET

100MG/40MG TBL FLM 84(4X21)

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 01.10.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam