ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ACLEXA

100MG CPS DUR 60

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 253,56 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 146,48 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 220,75 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Celekoxib je hrazen osobám s níže uvedeným rizikem: a) krvácení z gastrointestinálního traktu v anamnéze, b) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života, c) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo d) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu. Osobám s výše uvedeným rizikem je celekoxib hrazen u následujících diagnóz: a) revmatoidní artritida a ankylozující spondylitida dospělých ve všech stadiích onemocnění, b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. - IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celekoxibu do 200 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritis denní dávka celekoxibu do 400 mg včetně; v indikaci ankylozující spondylitida denní dávka celekoxibu do 400 mg včetně.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 377,56 Kč
Orientační doplatek ? 156,81 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam